Nové domy Lhotka

Nová zelená úsporám - spuštěna 3. výzva

Ve čtvrtek 22.10.2015 byla Ministerstvem životního prostředí spuštěna 3. výzva dotačního programu "Nová Zelená úsporám". Oproti letům minulým, kdy se z prodeje emisních povolenek dotovalo zateplení fasád a celkové revitalizace bytových domů, je tomu letos jinak. Program cílí nejen na úspory energií ve vytápění, ohřevu vody a samozásobení elektřinou pro rodinné domy, ale také "jen" na zateplení fasády a výměnu výplní otvorů (okna a dveře). 

Maximální výše dotace pro konkrétní dům je stanovena na 100 000,- Kč. V letošním roce lze takto dotovat instalaci úsporných opatření až pro 5 200 rodinných domů (modelový příklad pro maximální výši státní subvence). V roce 2016 to ale již bude moci dotaci čerpat dalších až 28 500 rodinných domů. Program pak poběží ještě v následujících letech a podle slov aktuálního ministra životního prostředí bude ukončen v roce 2021. 

Již dnes má mnoho rodinných domů v ČR instalováno některé z úsporných opatření, což svědčí o prozíravosti majitelů. Systémovou změnou a celoplošným zavedením solárních systémů, fotovoltaiky a tepelných čerpadel se zcela jistě sníží celková energetická závislost obyvatelů naší země na fosilních zdrojích. Všechna opatření bychom mohli zahrnout do termínu "osobní ekologie", tedy pod pojmy jako úcta a respekt k přírodě každým z nás. O tohle zde jde primárně. 

Společnost OMLUX v takovém přístupu vidí budoucnost a jako jedna z prvních šla příkladem. Sídlo firmy v Ostravě - Lhotce je vybaveno fotovoltaickými články a také tepelným čerpadlem pro vytápění.

Zdroj: iDnes


Zpět na novinky