Nové domy Lhotka

Komplexní revitalizace bytových domů

V nezatepleném objektu teplo přes zdivo rychle uniká. Objekt v zimě rychle chladne a v létě se naopak přehřívá a je v něm velký rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou vzduchu. Zejména starší objekty vykazují velké množství skrytých tepelných mostů (nadokenní překlady, ztužující věnce, rohy obvodových zdí, ostění, parapety, sedla či chybějící izolace v panelech atd.), které jsou zdrojem promrzání a vzniku defektů. Vnitřní zateplení tepelně izolačními omítkami sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva a možnosti vzniku plísní mezi zdí a vnitřním zateplením, a proto doporučujeme objekt zateplit zvenku.
Zateplením objektu z vnější strany lze optimálně využít tepelně akumulační vlastnosti domu, ve zdech se akumuluje teplo a místnosti chladnou pomaleji, tím se prodlužuje doba tepelné pohody. Také v letním období pak nedochází k přehřívání domu.


Výhody zateplení obvodového pláště

 • úspora nákladů na vytápění je přibližně: 15% u zateplení obvodového pláště domu a 30 - 40% u výměny oken
 • zrušení tepelných mostů a tím vzniků plísní
 • u panelových domů odstranění vad panelové technologie
 • snížení rizika kondenzace vodních par na povrchu obvodových stěn
 • zabránění vzniku černých plísní v interiérech
 • zlepšení tepelné pohody bydlení po celý rok
 • snížení hlukového zatížení (u izolantu z minerální vlny)
 • zlepšení akumulace zdiva
 • snížení statického namáhání poklesem teplotních rázů
 • vylepšení vzhledu fasády, a tím zvýšení atraktivity prostředí

Naše firma používá certifikované kontaktní zateplovací systémy renomovaných společností BAUMIT, spol. s r.o., Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. a BASF, které v určité skladbě splňují kvalitativní třídu "A". Ta stanovuje ta nejpřísnější měřítka z pohledu kvality a účinnosti zateplovacích systémů v České republice.


Námi používané druhy tepelného izolantu

 • Stabilizovaný polystyren - jeho výhoda spočívá ve vyšším tepelném odporu, nižší pořizovací ceně a snadné montáži. Použití polystyrenových desek jako izolantu má však z důvodů požární ochrany omezené použití, a to do výšky max. 22,5 m.
 • Minerální vlna - má sice vyšší nároky na přesnost zpracování a vyšší pořizovací náklady, ale z požárního hlediska nemá žádná omezení. Má lepší prodyšnost a zvukově izolační schopnost.
 • Extrudovaný polystyren - má stejné požárně technické omezení jako polystyren pěnový a o něco vyšší pořizovací náklady, ale má velmi nízkou nasákavost (0,2 obj. %), a proto se používá zejména na izolaci konstrukcí pod terénem a na sokly.

Mezi hlavní chyby při zateplování budov patří špatná volba druhu, popř. tloušťky izolantu a nedodržování technologických postupů daných výrobcem. Návrh tepelné izolace musí být vždy dle konkrétních staveništních podmínek.


Pracovní postup

 1. příprava podkladu
 2. kotvení soklové lišty
 3. lepení tepelně izolačních desek
 4. kotvení hmoždinkami
 5. ochrana hran
 6. výztuž z armovací síťky
 7. armovací vrstva
 8. penetrace pod omítku
 9. povrchová úprava-omítka