Nové domy Lhotka

Pojištění

Společnost OMLUX, spol. s r.o. má sjednané „Pojištění odpovědnosti“ s limitem pojistného plnění s ročním limitem pojistného plnění 50.000.000,- Kč.

Daný „certifikát pojištění“ je sjednán u pojišťovny Allianz pojišťovna, a. s.